Công ty TNHH Điện Máy HAIER VIETNAM.
Số 8, đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 84-061 3836 651.
Hotline Hệ Thống bảo hành: 1800 58 58 32.

Mục dành riêng cho các trạm bảo hành công ty HAIER VIETNAM.